دانلود نمونه سوال

دانلود سوال امتحانی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

 • جدید
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

در این بخش به نمونه سواات تشریحی سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی ) پرداخته ایم با ما همراه باشید.

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

سؤالات تشریحی

منظور از آب فسیل چیست؟

تغذیه مصنوعی چیست و دو روش تغذیه مصنوعی را بنویسید.

تفاوت مهاجرت اولیه نفت با مهاجرت ثانویه را بیان کنید؟

به چه سنگهایی پگماتیتی میگویند؟ و در چه شرایطی به وجود میآیند ؟

 

کانسنگ قلع از چه نوعی می باشد و نحوه تشکیل آن را توضیح دهید؟

مراحل تشکیل زغال سنگ را شرح دهید؟

سطح ایستابی را تعریف کنید و زمانی که این سطح بر سطح زمین منطبق شود چه اتفاقی می افتد؟

تفاوت تخلخل و نفوذ پذیری را با رسم شکل بیان کنید؟

نیم رخ خاک را تعریف کرده و افق های خاک را از بالا به پایین بیان کنید.

در رابطه با قدرت فرسایندگی باران چه پارامترهای موثر است توضیح دهید.

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

 • آپدیت
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

در این بخش به نمونه سواات زمین شناسی پرداخته ایم با ما همراه باشید.

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

 

تریلوبیت ها فسیل شاخص کدام دوران زمینشناسی میباشند؟
الف( پره کامبرین ب( پالئوزوئیک ج( سنوزوئیک د( مزوزوئیک

بیشترین سرعت گردش زمین به دور خورشید در کدام ماه است.
الف( فروردین ب( دیماه ج( تیرماه د( مهرماه

فراوانترین عنصر در پوسته زمین کدام میباشد؟
الف( فلدسپار پتاسیم ب( آهن ج( فلدسپار پلاژیوکلاز د( اکسیژن

بنیان شیمیایی کانه گالن و هماتیت به ترتیب کدام است.
الف( سولفات- فسفات ب( سولفید- سولفات ج( اکسید- اکسید د( سولفید- اکسید

درصد کربن و مقدار آب در کدام نوع زغالسنگ به ترتیب بیشترین مقدار را دارد.
الف( بیتومین- لیگنیت ب( آنتراسیت- تورب ج( تورب- آنتراسیت د( آنتراسیت- آنتراسیت

بزرگترین ذخیره آب شیرین دنیا در کجا قرار دارد؟
الف( قطبها ب( آب زیرزمینی ج( رودخانهها د( دریاچهها

در کدامیک از سنگهای زیر آبخوان بهتری تشکیل میشود؟
الف( آهک حفرهدار- شیل ب( ماسهسنگ- آهک کارستی ج( شیل- گرانیت د( گرانیت- گچ

بیشترین سرعت آب یک رودخانه در چه جایی میباشد؟
الف( کف رودخانه ب( سطح رودخانه ج( کف نزدیک به وسط روخانه وسط نزدیک به سطح رودخانه

در جای خالی کلمه مناسب را بنویسید

بزرگترین ائون زمین شناسی ……………………………….. نام دارد.

فشار آب در سطح آبخوان تحتفشار ……………….. از فشار اتمسفر است و اگر چاهی در این آبخوان حفر شود…………………………….نام دارد به
شرطی که سطح پیزومتریک ……………………….. از سطح زمین باشد.

بالاترین آبدهی یک رودخانه در فصل …………………………. میباشد.

به سنگی که نفت در آن ذخیره میشود……………………… میگویند، مانند سنگ…………………………..

به کمترین فاصله زمین تا خورشید…………………………. میگویند.

 

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوال فلسفه رشته یازدهم انسانی

نمونه سوال فلسفه رشته یازدهم انسانی

در این بخش به نمونه سوالات درسی یازدهم انسانی در زممینه فلسفه می پردازیم.

نمونه سوال فلسفه رشته یازدهم انسانی

۱٫صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.
الف( دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند پرسش های بنیادین و خاص است.
ب( می توان برای دانش فلسفی آغازی را متصور بود.
ج( احساس حیرت نشانه ی فیلسوف است و هر فلسفه ای ریشه در حیرت دارد.
د( از سقراط چند اثر مکتوب بجا مانده است.

۲ .جاهای خالی را با واژگان مناسب کامل فرمایید.
الف( افلاطون و ارسطو و بسیاری دیگر از فیلسوفان یونان برای شخص …………………… اهمیت زیادی قائل بودند.
ب( غار در تمثیل غار افلاطون نماد …………………….. است.
ج( بنا به نظر کتاب، فلسفه ی یونان ریشه در فلسفه ی مصر و ……………….. و ………………. دارد.
د( جامعه ی آتنِ زمان سقراط تحت تاثیر اندیشه ی …………………. بود.

۳ .هر یک از گزینه های سمت راست با کدام یک از گزینه های سمت چپ ارتباط دارد؟
الف( خدای یگانه ۱( گزنوفانس
ب( فیثاغورث ۲( عدد
ج( هراکلیت ۳( آتش
د( تالس ۴( آب

۴٫ در تفاوت تفکر اسطوره ای و تفکر فلسفی یونان، مطابق با نظر فردریک کاپلستون، کدام گزینه نادرست است؟

الف( اسطوره در دوره ی تفکر فلسفی هم حضور داشت.

ب( تفکر اسطوره ای با هنر درهم آمیخته بود.

ج( انتقال از تفکر اسطوره ای به تفکر فلسفی ناگهانی صورت نگرفت.

د( حضور اسطوره با پایان دوره تفکر اسطوره ای پایان پذیرفت.

با توجه به نظریه مثل افلاطون )تمثیل غار( کدام گزینه نادرست است؟

الف( غار نشانه ی زندگی انسان بر پایه ی عادات و تعصباتش است.
ب( راه نجات از از این غار نامشخص است.
ج( عقیده ی افراد داخل غار نسبت به سایه ها استوارتر است، زیرا آن ها را راحت تر می بینند.
د( زندانیان حرف های فرد رهاشده از زنجیر را باور نمی کنند.

کدام گزینه مراحل صحیح تفکر فلسفی را نشان می دهد؟
الف( برخورد با مساله، طرح سوال های اساسی، حیرت، تفکر در اندوخته ها، دریافت فلسفی
ب( برخورد با مساله، حیرت، طرح سوال های اساسی، تفکر در اندوخته ها، دریافت فلسفی
ج( حیرت، طرح سوال های اساسی، برخورد با مساله، تفکر در اندوخته ها، دریافت فلسفی
د( برخورد با مساله، طرح سوال های اساسی، تفکر در اندوخته ها، حیرت، دریافت فلسفی

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوالات نیم سال دوم فارسی دبستان

نمونه سوالات نیم سال دوم فارسی دبستان

در بخش دیگری از سایت مهندس نت به نمونه سوالات نیم سال دوم فارسی دبستان پرداخته ایم با ما همراه باشید.

 

۱٫جمله های درهم ریخته ی زیر را مرتب کنید.

بزرگترین – داستان های – رستم – است – پهلوان – شاهنامه
…………………………………………………………………………………………………………………………….
سربلندی – نشانه ی – یک کشور – پرچم – است – و – آزادی
…………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل – آغاز – و – طبیعت – نوروز – زیبایی های – است – سرسبزی
…………………………………………………………………………………………………………………………….
صورت طلایی – ابر کوچولو – بوسید – را – خورشید
…………………………………………………………………………………………………………………………….

۲٫جمله های درست را با ) ( و نادرست را با ) x ( مشخص کنید.

سی و سه پل در شهر مشهد است …………. آرامگاه فردوسی در توس مشهد است ………..
تخت جمشید در نزدیکی شیراز است ………. بیستون در گیلان است ………….

۳٫با کلمه های زیر جمله بسازید.

میهن:
پرچم:
سنجاقک:

۴٫شعر را کامل کنید.

بلدم پاک و مرتب بزنم شانه به مویت ………………………………………………………..
………………………………………………………….. بسازد بر سر خود شاخساری

 

۵٫جمله های زیر را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.

مریم دانش آموز کلاس دوم است. خواهر مریم سال قبل در دانشگاه شهر اصفهان شروع وبه درس خواندن کرد. او
دانشجوی بسیار باهوشی است. مریم و خواهرش به مکان های دیدنی اصفهان رفتند و از تماشای آن جا لذا بردند.
الف( دانشگاه یعنی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ب( مکانهای دیدنی شهر اصفهان را نام ببرید.
………………………………………………………………………………………………………………………
ج( در کلمه های دانش آموز – دانشجو – دانشگاه کدام مشترک است؟
…………………………………………………………………………….
د( باهوش یعنی کسی که
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ه( قبل ≠ رفت ≠ شروع ≠
………………………………………..

 

۶جمله های زیر را به شکل مناسب تغییر دهید.
من به زیارت رفتم من فردا
. ……………………………………………………………………………………………………………………………
علی تکالیفش را نوشت علی فردا
…………………………………………………………………………………………………………………….

۷٫دو جمله بنویسید که کلمه ی (بار)در آن دو معنی متفاوت بدهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

۸٫بخوانید و پاسخ دهید.
هر ایرانی نوروز را جشن می گیرد و در جشن نیکوکاری شرکت می کند. قبل از تحویل سال سفره ای می چیند.
الف( نوروز به چه روزی گفته می شود؟
ب( نیکوکار یعنی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ج( ایرانی به کسی گفته می شود که ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
د( چه چیزهایی روی سفره ی هفت سین قرار می دهیم؟
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی

 • آپدیت
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی

در این بخش به نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی  پرداخته ایم با ما همراه باشید.

نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی

 

۱٫نوزاد تا چند ماهگی درست نمی بیند ؟
الف ( یک ماهگی ب ( دو ماهگی ج ( سه ماهگی د ( چهار ماهگی

۲٫من و دوستانم به هم شبیه نیستیم علت آن تفاوت در :
الف ( توانایی های ما است ب ( تعداد دست و پاهای ماست ج ( زبان گفتار ماست د ( آفریدگار ماست

۳٫کدام جمله تغییر در خانواده را نشان نمی دهد .
الف ( اندازه خانواده ۴ نفر است ب ( پدر و مادر صاحب نوه می شوند ج( بچه ها بزرگ می شوند د ( پدر پیر شده است
ما باید در خانواده به یکدیگر کمک کنیم ، مثلا نباید تنها مادر کار کند یا فقط برادر کوچکترمان کارها را انجام دهد .
الف ( به این اصل چه می گوییم ؟
ب ( این گونه عمل کردن چه فایده ای دارد ؟
ج ( چند مثال دیگر برای این اصل بنویسید ؟

۴٫شما در روستای خود با زباله ها چه می کنید ؟آیا کار درستی است ؟ توضیح دهید .

۵٫چه نیاز هایی در خانه رفع می شود ؟

۶٫مهارت یعنی چه؟

۷٫برای ساختن یک خانه به چه مهارت هایی نیاز است ؟

۸٫شما چه مهارتی دارید ؟

۹٫چند مورد از نکات ایمنی که در خانه و مدرسه باید رعایت کنیم را بنویسید .

 


دین و زندگی پایه یازدهم

دین و زندگی پایه یازدهم

در این بخش با نمونه سوالات نیم سال دین و زندگی پایه یازدهم به شما ارائه خواهیم داد.

دین و زندگی پایه یازدهم

۱٫عوامل ختم نبوّت چه بوده است؟

۲٫پیام آیه )) انّا هدیناه السبیل امّا شاکرا و امّا کفورا (( چیست؟

۳٫حضرت ابراهیم )ع( چه دینی داشت؟

۴٫معنای آیه )) احلّ البیع و حرّم الرّبا (( را بنویسید؟

۵٫جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم را توضیح دهید؟

۶٫اسلام بر چند پایه استوار است و مهم ترین آن چیست؟

۷٫عصمت پیامبر و امامان شیعه یعنی چه؟

۸٫منظور از اولی الامر در حدیث جابر چه کسانی هستند

۹٫شیعه را در لغت و اصطلاح توضیح دهید؟

۱۰ .حدیث (علی مع الحق و الحق مع علی) به کدام ویژگی ایشان اشاره دارد؟

۱۱٫تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت بنی امیه و بنی عباس چه پیشامدهایی داشت؟

۱۲٫فعالیت ۳ امام آخر شیعه در میان مردم چگونه بود ؟)تحلیلی پاسخ دهید(

۱۳٫هدایت باطنی جامعه توسط امام عصر چگونه است؟

۱۴٫شرایط ولی فقیه چیست؟ ۴ مورد

۱۵٫عزت یعنی چه و معنای صفت عزیز برای خدا چیست؟

۱۶٫اهداف ازدواج را نام ببرید؟  ۴ مورد

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوالات تاریخ معاصر سوم تجربی

نمونه سوالات تاریخ معاصر سوم تجربی

 

در این بخش به نمونه سواات  تاریخ معاصر سوم تجربی پرداخته ایم با ما همراه باشید.

 

نمونه سوالات تاریخ معاصر سوم تجربی

۱/۱مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

۱/ ۲ امیرکبیر در دوران صدارت خود چه اصلاحات و اقداماتی انجام داد؟

۱/ ۳ نهضت تحت رهبری روحانیون در دوره ی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر چه پایه هایی استوار بود؟

۱/ ۴ به هنگام مهاجرت کبری، چه خواسته هایی مطرح شد؟

۱/ ۵ اصل دوم متمم قانون اساسی درباره ی چه موضوعی بود؟

۱/ ۶ دولت روسیه در امضای که در سال ۱۳۳۱ ش. به ایران داد، چه درخواست هایی را مطرح کرد؟

۱/ ۷ رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود، چه اقداماتی انجام داد؟

۱/ ۸ دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول، چه سیاست هایی در منطقه ی خاورمیانه دنبال می کرد؟

۱/ ۹ رضاشاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد؟


نمونه سوالات درسی علوم دوم دبستان

 • جدید
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷

نمونه سوالات درسی علوم دوم دبستان

 

 

۱٫به چه نوع آبی آب آشامیدنی می گویند؟

 

۲٫دو صدای هشدار دهنده و دو صدای آزار دهنده را نام ببرید.

 

۳٫جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

وقتی جسمی را می بینیم که ………… به آن بتابد و باز تابش آن به چشم ما برسد.

از جابه جا شدن هوای گرم وسرد ……….. به وجودمی آید.

هر چه طول تاری که می لرزدکمتر باشد صدا نازکتر یا……….. است.

وقتی به دماسنج به صورت راست نور بتابانیم دمای………… نشان می دهد.

ناشنوایان از …………ماشین آمبولانس متوجه می شوند. که راه را برای آن باز کنند.صدای …………..و…………..جزء صداهای پیام رسان عمومی می باشد.

 

۴٫کدام حرکت زمین یک سال طول می کشد؟

 • حرکت زمین به دور خودش
 • حرکت زمین به دور خورشید
 • حرکت زمین به دور ماه

 

۵٫کدام چراغهای اتومبیل برای پیام دادن به دیگران است؟

 

۶٫دو نمونه از ضررهای طوفان را نام ببرید.

 

۷٫چهار نمونه از کارهایی که به حفظ پاکیزگی هوا کمک می کند را نام ببرید؟

 


نمونه سوال ریاضی پایه دوم بخش سوم

 • آپدیت
 • دسته بندی : ریاضی نویسنده : afshin تاریخ : پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

 

نمونه سوال ریاضی پایه دوم بخش سوم


نمونه سوال علوم پنجم از آزمون۲۱ مهر

 • آپدیت
 • دسته بندی : علوم نویسنده : admin تاریخ : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون ۲۱ مهر

حل کردن این نمونه سوالات ، یاعث می‌شود که تقریبا تمام مباحث مربوط به آزمون ۲۱ مهر پوشش داده شود و دانش آموز آماده آزمون شود.

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

 پاسخ تشریحی این سوالات .

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


تبلیغات متنی