دانلود نمونه سوال

دانلود سوال امتحانی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

نمونه سوالات امتحاني دين زندگي پايه يازدهم

آيات و روايات

الف) با توجه به حديث “و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا…” منظور از الحوادث الواقعه چيست؟

ب) مطابق با حديث امام باقر(ع) بني الاسلام علي ……اسلام بر چند پايه استوار است و مهمترين آن چيست؟

ج)آيه تطهير را نوشته و ترجمه كنيد.

 

جاي خالي را پر كنيد.

الف) امام كاظم(ع) مي فرمايد: كساني كه در تعقل و تفكر برترند نسبت به ……..داناترند و آن كس كه عقلش كامل تر است …….در دنيا و آخرت بالاتر است.

ب) لازمه ماندگاري يك پيام ، تبليغ……..و……. آن است.

ج) عموم مردم  در اعتقادات و عمل خود،دنباله روي ……. جامعه هستند و آنها را ….. قرار مي دهند.

 

صحيح و غلط

الف) در زمان امام باقر ناخوشنودي نسبت به دستگاه بني اميه به اوج رسيده بود

ب) در زمان غيبت كبري زمين از حجت خدا خالي مي ماند

ج) اولين و برترين مكاتب و حافظ قرآن كريم، پيامبر اكرم(ص) است

د) تقليد در احكام به معناي رجوع به متخصص است چنين متخصص و فقيهي را “واي” مينامند

 

 

پاسخ كوتاه

الف) كدام حقيقت از همان زمان نزول  مورد توجه همگان و حتي مخالفان قرار گرفته بود

ب) از آنجا كه ائمه اطهار دو مسئوليت رهبري و مرجعيت ديني مسلمانان را بعد از پيامبر بر عهده دارند و كردار و گفتار آنها اسوه مسلمين است چه چيزي ضرورت مي يابد

ج) عزت به چه معناست

د) تحكيم بخش وحدت زن و مرد چيست

 

پاسخ بلند دهيد

الف) آثار و نتايج تشكيل خانواده در رشد اخلاقي و معنوي دختر و پسر را بنويسيد

ب) انسان داراي دو دسته تمايلات است ، آن دو دسته را به طور كامل توضيح دهيد

ج) كارگزاران چه كساني هستند؟ و عملكرد آنها چه تاثيري بر مردم و حكومت دارد

د) از اهداف حكومت امام عصر” امنيت كامل ” را توضيح دهيد

ه) از اصول كلي امامان در مبارزه با حاكمان “عدم تاييد حاكمان” را توضيح دهيد

ي) ممنوعيت از نوشتن احاديث رسول اكرم(ص) باعث حفظ كردن احاديث آن حضرت شده بود اين حفظ كردن روايات چه آثار و نتايج نامطلوبي در پي داشت

 

جواب نمونه سوالات امتحاني دين زندگي يازدهم

 

الف) رويداد هاي زمان-رويداد هاي جديد.     ب) اسلام بر پنج پايه اسوار است نماز، روزه، حج و ولايت . وبه چيز ديگري دعوت نشده آنگونه كه به ولايت دعوت شده است.                 ج) ص٧٠ كتاب درسي

 

الف) فرمان الهي- رتبه اش.              ب) دائمي- مستمر.           ج) شخصيت هاي برجسته- الگو يا اسوه

 

الف) غ (امام صادق).        ب) غ( طبق فرمايش امام علي زمين از حجت خدا خالي نميماند.              ج) غ( امام علي).         د) غ( مرجع تقليد)

 

الف) اعجاز لفظي قرآن              ب) ضروري است آنها نيز معصوم از گناه و خطا باشند            ج) نفوذناپذيري – تسليم نبودن.            د) فرزند

 

الف) ص٢٠١ كتاب درسي

ب) ص ١٨٩كتاب درسي

ج) ص ١٧٧ كتاب درسي

د) ص ١٥٤ كتاب درسي

ه) ص ١٢٥ كتاب درسي

ي) ص ١٠٧ كتاب درسي ( الف و ب و ج)

 تبلیغات متنی