دانلود نمونه سوال

دانلود سوال امتحانی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی

  • جدید
  • دسته بندی : ریاضی نویسنده : afshin تاریخ : دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

نمونه سوال امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی

 

در این بخش به نمونه سوال امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی میپردازیم.

نمونه سوال امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی

سوال ۱- ابتدا نمودار تابع fرا رسم کنید سپس بازه هایی را که درآن ها تابع (طبق تابه مندرج در فایل دانلود )اکیدا صعودی اکیدا نزولی یا ثابت است مشخص کنید.

سوال ۲- با رسم نمودار وضعیت یکنوایی تابع y=2x-1 را بررسی کنید سپس درصورت امکان ضابطه ونمودار تابع وارون آن را به دست آورید

سوال ۳- نمودار تابع f(x)=x2-2xرا رسم کنید سپس دامنه اش را طوری محدود کنید که یک به یک شود درنهایت با درنظر گرفتن این دامنه ضابطه وارون f را به دست آورید.

سوال۴-مثلثی با مساحت ۹سانتی متر مربع مفروض است اگر اندازه دوضلع آن به ترتیب ۲و۱۸سانتی متر باشند آن گاه چند مثلث با این خاصیت ها می توان ساخت ؟

سوال ۵- مقادیرsin15o .cos150 وtan150 را به دست آورید.

سوال ۶- دوره تناوب تابع تابع y= sin 2x را به دست آورده سپس نمودار آن را دریک دوره تناوب رسم کنید.


نمونه سوال ریاضی پایه دوم بخش سوم

  • آپدیت
  • دسته بندی : ریاضی نویسنده : afshin تاریخ : پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

 

نمونه سوال ریاضی پایه دوم بخش سومتبلیغات متنی