دانلود نمونه سوال

دانلود سوال امتحانی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

 • جدید
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

در این بخش به نمونه سواات تشریحی سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی ) پرداخته ایم با ما همراه باشید.

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

سؤالات تشریحی

منظور از آب فسیل چیست؟

تغذیه مصنوعی چیست و دو روش تغذیه مصنوعی را بنویسید.

تفاوت مهاجرت اولیه نفت با مهاجرت ثانویه را بیان کنید؟

به چه سنگهایی پگماتیتی میگویند؟ و در چه شرایطی به وجود میآیند ؟

 

کانسنگ قلع از چه نوعی می باشد و نحوه تشکیل آن را توضیح دهید؟

مراحل تشکیل زغال سنگ را شرح دهید؟

سطح ایستابی را تعریف کنید و زمانی که این سطح بر سطح زمین منطبق شود چه اتفاقی می افتد؟

تفاوت تخلخل و نفوذ پذیری را با رسم شکل بیان کنید؟

نیم رخ خاک را تعریف کرده و افق های خاک را از بالا به پایین بیان کنید.

در رابطه با قدرت فرسایندگی باران چه پارامترهای موثر است توضیح دهید.

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

 • آپدیت
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

در این بخش به نمونه سواات زمین شناسی پرداخته ایم با ما همراه باشید.

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

 

تریلوبیت ها فسیل شاخص کدام دوران زمینشناسی میباشند؟
الف( پره کامبرین ب( پالئوزوئیک ج( سنوزوئیک د( مزوزوئیک

بیشترین سرعت گردش زمین به دور خورشید در کدام ماه است.
الف( فروردین ب( دیماه ج( تیرماه د( مهرماه

فراوانترین عنصر در پوسته زمین کدام میباشد؟
الف( فلدسپار پتاسیم ب( آهن ج( فلدسپار پلاژیوکلاز د( اکسیژن

بنیان شیمیایی کانه گالن و هماتیت به ترتیب کدام است.
الف( سولفات- فسفات ب( سولفید- سولفات ج( اکسید- اکسید د( سولفید- اکسید

درصد کربن و مقدار آب در کدام نوع زغالسنگ به ترتیب بیشترین مقدار را دارد.
الف( بیتومین- لیگنیت ب( آنتراسیت- تورب ج( تورب- آنتراسیت د( آنتراسیت- آنتراسیت

بزرگترین ذخیره آب شیرین دنیا در کجا قرار دارد؟
الف( قطبها ب( آب زیرزمینی ج( رودخانهها د( دریاچهها

در کدامیک از سنگهای زیر آبخوان بهتری تشکیل میشود؟
الف( آهک حفرهدار- شیل ب( ماسهسنگ- آهک کارستی ج( شیل- گرانیت د( گرانیت- گچ

بیشترین سرعت آب یک رودخانه در چه جایی میباشد؟
الف( کف رودخانه ب( سطح رودخانه ج( کف نزدیک به وسط روخانه وسط نزدیک به سطح رودخانه

در جای خالی کلمه مناسب را بنویسید

بزرگترین ائون زمین شناسی ……………………………….. نام دارد.

فشار آب در سطح آبخوان تحتفشار ……………….. از فشار اتمسفر است و اگر چاهی در این آبخوان حفر شود…………………………….نام دارد به
شرطی که سطح پیزومتریک ……………………….. از سطح زمین باشد.

بالاترین آبدهی یک رودخانه در فصل …………………………. میباشد.

به سنگی که نفت در آن ذخیره میشود……………………… میگویند، مانند سنگ…………………………..

به کمترین فاصله زمین تا خورشید…………………………. میگویند.

 

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی

 • آپدیت
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی

در این بخش به نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی  پرداخته ایم با ما همراه باشید.

نمونه سوال ها ی امتحانی سوم دبستان علوم اجتماعی

 

۱٫نوزاد تا چند ماهگی درست نمی بیند ؟
الف ( یک ماهگی ب ( دو ماهگی ج ( سه ماهگی د ( چهار ماهگی

۲٫من و دوستانم به هم شبیه نیستیم علت آن تفاوت در :
الف ( توانایی های ما است ب ( تعداد دست و پاهای ماست ج ( زبان گفتار ماست د ( آفریدگار ماست

۳٫کدام جمله تغییر در خانواده را نشان نمی دهد .
الف ( اندازه خانواده ۴ نفر است ب ( پدر و مادر صاحب نوه می شوند ج( بچه ها بزرگ می شوند د ( پدر پیر شده است
ما باید در خانواده به یکدیگر کمک کنیم ، مثلا نباید تنها مادر کار کند یا فقط برادر کوچکترمان کارها را انجام دهد .
الف ( به این اصل چه می گوییم ؟
ب ( این گونه عمل کردن چه فایده ای دارد ؟
ج ( چند مثال دیگر برای این اصل بنویسید ؟

۴٫شما در روستای خود با زباله ها چه می کنید ؟آیا کار درستی است ؟ توضیح دهید .

۵٫چه نیاز هایی در خانه رفع می شود ؟

۶٫مهارت یعنی چه؟

۷٫برای ساختن یک خانه به چه مهارت هایی نیاز است ؟

۸٫شما چه مهارتی دارید ؟

۹٫چند مورد از نکات ایمنی که در خانه و مدرسه باید رعایت کنیم را بنویسید .

 


نمونه سوالات درسی علوم دوم دبستان

 • جدید
 • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷

نمونه سوالات درسی علوم دوم دبستان

 

 

۱٫به چه نوع آبی آب آشامیدنی می گویند؟

 

۲٫دو صدای هشدار دهنده و دو صدای آزار دهنده را نام ببرید.

 

۳٫جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

وقتی جسمی را می بینیم که ………… به آن بتابد و باز تابش آن به چشم ما برسد.

از جابه جا شدن هوای گرم وسرد ……….. به وجودمی آید.

هر چه طول تاری که می لرزدکمتر باشد صدا نازکتر یا……….. است.

وقتی به دماسنج به صورت راست نور بتابانیم دمای………… نشان می دهد.

ناشنوایان از …………ماشین آمبولانس متوجه می شوند. که راه را برای آن باز کنند.صدای …………..و…………..جزء صداهای پیام رسان عمومی می باشد.

 

۴٫کدام حرکت زمین یک سال طول می کشد؟

 • حرکت زمین به دور خودش
 • حرکت زمین به دور خورشید
 • حرکت زمین به دور ماه

 

۵٫کدام چراغهای اتومبیل برای پیام دادن به دیگران است؟

 

۶٫دو نمونه از ضررهای طوفان را نام ببرید.

 

۷٫چهار نمونه از کارهایی که به حفظ پاکیزگی هوا کمک می کند را نام ببرید؟

 


نمونه سوال علوم پنجم از آزمون۲۱ مهر

 • آپدیت
 • دسته بندی : علوم نویسنده : admin تاریخ : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون ۲۱ مهر

حل کردن این نمونه سوالات ، یاعث می‌شود که تقریبا تمام مباحث مربوط به آزمون ۲۱ مهر پوشش داده شود و دانش آموز آماده آزمون شود.

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

 پاسخ تشریحی این سوالات .

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

نمونه سوالات درس علوم پنجم دبستان برای آزمون 21 مهر

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


تبلیغات متنی