دانلود نمونه سوال

دانلود سوال امتحانی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

  • جدید
  • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

در این بخش به نمونه سواات تشریحی سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی ) پرداخته ایم با ما همراه باشید.

سؤالات تشریحی یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

سؤالات تشریحی

منظور از آب فسیل چیست؟

تغذیه مصنوعی چیست و دو روش تغذیه مصنوعی را بنویسید.

تفاوت مهاجرت اولیه نفت با مهاجرت ثانویه را بیان کنید؟

به چه سنگهایی پگماتیتی میگویند؟ و در چه شرایطی به وجود میآیند ؟

 

کانسنگ قلع از چه نوعی می باشد و نحوه تشکیل آن را توضیح دهید؟

مراحل تشکیل زغال سنگ را شرح دهید؟

سطح ایستابی را تعریف کنید و زمانی که این سطح بر سطح زمین منطبق شود چه اتفاقی می افتد؟

تفاوت تخلخل و نفوذ پذیری را با رسم شکل بیان کنید؟

نیم رخ خاک را تعریف کرده و افق های خاک را از بالا به پایین بیان کنید.

در رابطه با قدرت فرسایندگی باران چه پارامترهای موثر است توضیح دهید.

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

  • آپدیت
  • دسته بندی : علوم نویسنده : afshin تاریخ : جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

در این بخش به نمونه سواات زمین شناسی پرداخته ایم با ما همراه باشید.

نمونه سوالات یازدهم تجربی ( زمین شناسی )

 

تریلوبیت ها فسیل شاخص کدام دوران زمینشناسی میباشند؟
الف( پره کامبرین ب( پالئوزوئیک ج( سنوزوئیک د( مزوزوئیک

بیشترین سرعت گردش زمین به دور خورشید در کدام ماه است.
الف( فروردین ب( دیماه ج( تیرماه د( مهرماه

فراوانترین عنصر در پوسته زمین کدام میباشد؟
الف( فلدسپار پتاسیم ب( آهن ج( فلدسپار پلاژیوکلاز د( اکسیژن

بنیان شیمیایی کانه گالن و هماتیت به ترتیب کدام است.
الف( سولفات- فسفات ب( سولفید- سولفات ج( اکسید- اکسید د( سولفید- اکسید

درصد کربن و مقدار آب در کدام نوع زغالسنگ به ترتیب بیشترین مقدار را دارد.
الف( بیتومین- لیگنیت ب( آنتراسیت- تورب ج( تورب- آنتراسیت د( آنتراسیت- آنتراسیت

بزرگترین ذخیره آب شیرین دنیا در کجا قرار دارد؟
الف( قطبها ب( آب زیرزمینی ج( رودخانهها د( دریاچهها

در کدامیک از سنگهای زیر آبخوان بهتری تشکیل میشود؟
الف( آهک حفرهدار- شیل ب( ماسهسنگ- آهک کارستی ج( شیل- گرانیت د( گرانیت- گچ

بیشترین سرعت آب یک رودخانه در چه جایی میباشد؟
الف( کف رودخانه ب( سطح رودخانه ج( کف نزدیک به وسط روخانه وسط نزدیک به سطح رودخانه

در جای خالی کلمه مناسب را بنویسید

بزرگترین ائون زمین شناسی ……………………………….. نام دارد.

فشار آب در سطح آبخوان تحتفشار ……………….. از فشار اتمسفر است و اگر چاهی در این آبخوان حفر شود…………………………….نام دارد به
شرطی که سطح پیزومتریک ……………………….. از سطح زمین باشد.

بالاترین آبدهی یک رودخانه در فصل …………………………. میباشد.

به سنگی که نفت در آن ذخیره میشود……………………… میگویند، مانند سنگ…………………………..

به کمترین فاصله زمین تا خورشید…………………………. میگویند.

 

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


تبلیغات متنی